Ελληνικά
English
Bio-filmographie
Films
Autres activites
ARCHIVES AUDIOVISUELLES DES CYCLADES
Autres activites
RADIO
SCULPTURE- OBJETS D'ART EN BRONZE
PHOTO
MANIFESTATIONS CINEMA
PUBLICATIONS : "A APOLLON, hymne homerique", "NOCES ANNULEES"
LIVRES A PARAITRE
SCULPTURE- OBJETS D'ART EN BRONZE
 
1982-1987
.
  

 

Apollo   3D TV PLASMA

 

  parachutte  lamp  lamp b

 

 

gods

 

  Persephone  pregnant goddess

 

  moon godess   snake

 

airplane   monster

 

Hydra

 

.
Boutique a Naousa avec Georges Zikas, 1983
.
bronze shop
.
bronze shop
.